Newsletter 9.17.21 (Tagalog)

PAGPUPULONG NG MGA MAGULANG NG SAN FRANCISCO! Huwebes, Septiyembre 30, 7 pm Halinang sumali sa pinakauna nating pagpupulong IN-PERSON! STEP 1. Kung hindi ka pa miembro ng SF Parents Coalition, sumali dito. STEP 2. Pagkatapos sumali sa SF Parents Coalition, mag-RSVP dito. Maganda itong pagkakataon upang harapan nating makilala ang isa’t isa at magkatuwaan. Magkakaroon…

Read More